"תן לי לחשוב על זה רגע"

איך מקבלים החלטות נכונות יותר כלפי הילדים?

ואיך מלמדים אותם להיות פחות אימפולסיביים?

מוזמנים להכיר את הכלי: "תן לי לחשוב על זה רגע"