רציתי להגיד שאני אוהבת אותך

נחנו מדברים סתם, כי לא למדנו לדבר את העיקר. אם כולם סביבנו מרכלים, נדמה לנו שזו דרך לגיטימית ליצירת קרבה ("רק לך אספר את פריט המידע העסיסי הזה"). אם כולם סביבנו יורדים זה על זה, נדמה לנו שזו דרך לבטא אהבה ("אם לי מותר לדבר אליך ככה, סימן שיש לנו מעמד מיוחד זה בעיני זה"). אם כולם סביבנו מתחרים בשנינויות זה על חשבון האחר, נדמה לנו שזו דרך ליצור הערכה ("ככה יראו כמה אני מגניבה"). אם כולם סביבנו מחלקים ביקורת זה לזה, נדמה לנו שזו דרך מצוינת לעזור לאחר ("אם לא אספר לך כמה נורא התלבשת, חס וחלילה את עלולה להתלבש כך שוב. זה מרוב אהבה אני אומרת לך, שתדעי").

רציתי להגיד שאני אוהבת אותך Read More »