חצויה

ככל שאנחנו מסרבים להתבונן בחלקינו המוכחשים והשנואים, כך הם חומקים יותר משליטתנו (בדיוק כמו שקורה לאסירים כשהסוהר מתעקש להביט הצידה). בחשכת הלילה הם עולים ופורצים להם אל החופש דרך מנהרות הביוב, ו… כשהם עושים דרך כזו? ובכן, כשהם יוצאים אל האור, הריח לא משהו.

חצויה Read More »