ומאד לא פשוט לחכות

הו, עד כמה מתעבת אני זמן עמימות. הרגעים האלה, שבהם התוצאה עדיין לא ברורה. שהדברים יכולים ללכת לכאן או לכאן. לטובתך או לרעתך. זמן הציפיה לתוצאה במבחן, לבדיקה רפואית גורלית, לתשובה מבית הספר שיקבל את הילד או לא, לאהוב שיחליט אם הוא נוסע או נשאר. ההמתנה הדרוכה. המחשבות שמגלגלות את עצמן לדעת, מונות אפשרויות שכל אחת מהן גרועה מרעתה. ה"הלוואי הלוואי הלוואי" שמתחלף ב"אמא'לה אמא'לה אמא'לה".

ומאד לא פשוט לחכות Read More »