בלי חשבון

השנה לא עשיתי חשבון נפש. די לה, לנפש שלי, בחשבונות. לא רוצה לבוא איתה חשבון, כמו שאני לא רוצה לבוא חשבון עם אף אחד אחר. מיציתי את העניין של מערכות יחסים מבוססות חשבונות