פתח לנו שער

האם יש סיכוי שהרעיונות שלנו ייגמרו? לא באמת. לפחות כל עוד נזכור שהם לא באמת שלנו: אנחנו רק צינור שמביא אותם מלמעלה – אל המציאות. לפחות כל זמן שנזכורלא לחסום להם את הפתח עם האגו שלנו