לנגן את השיר שלנו

בניגוד לגוף הפיזי שלנו, שבו במהלך הילדות אנחנו רוכשים שליטה מתקבלת על הדעת – אף אחד לא לימד אותנו לשלוט באמת בגוף הרגשי, לנגן בו כמו שכנר מיומן מנגן בכלי שלו. יתר על כן: אנחנו לא תמיד מבינים אפילו שאפשר לרכוש מיומנות ושליטה בכלי, ושזו המטרה שלנו: ללמד את הכלי שלנו לנגן בהרמוניה.

לנגן את השיר שלנו Read More »