הצהרת הון

כולנו צאצאי אותם אבות ואימהות קדמונים ששמו לב יותר מכולם לסכנות, לחוסרים, לבעיות – ומיהרו לפעול. אנחנו בניהם ובנותיהם של הנמלים קמוטות המצח, ולא של הצרצרים הזמרים. בעולם ההוא, הפראי והאכזר, ששרר פה עד עידן השפע, עוני או סכנה לא היו רק קושי להתלבש כראוי, לאכול כראוי או לגור כראוי: פירושם היה אין בגד, אין אוכל, אין מחסה.
ובעולם ההוא – החל מהפרה-היסטוריה וכלה בהיסטוריה שלפני מאתיים שנה, בערך – ה"אין" היה מציאות חיים ברורה, מאיימת, מקצרת חיים. פלא שהמוח שלנו מתוכנת לחפש אותו ויהי מה?

הצהרת הון Read More »