תעשי מקום

שליטה מתוך חרדה היא שליטה מדומה. היא שליטה שיודעת בתוך-תוכה שאין לה מושג מה היא עושה. ולכן היא רק עושה יותר חזק, יותר מרובע, יותר אובססיבי, כדי שמשהו מכל הכדורים שהיא אולי יפגע